Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1950-1959 - период, посветен на хорово-баладично творчество, на ръководство на Института за музика при БАН, на активна работа в сферата на музикалната художествена самодейност, на дейно участие в проявите на Съюза на българските композитори.

1950 - назначен е за Директор на Института за музика при Българската академия на науките (На този пост остава до смъртта си).

1950 - написва: баладата за мъжки хор "Три дена се били", текст на Дим. Бозаков, "Младежка песен" (непубликувана) и тригласната песен "Привет на Сталин от септемврийчетата", текст Елисавета Багряна.

1950 - на 30 април е удостоен със звание "Заслужил артист", за дългогдишна творческа дейност в областта на музикалното изкуство.

1950 - от общото събрание на БАН е назначен за академик-секретар на Отделението за изобразителни изкуства и култура (до 1960)

1950 - на 13 май е удостоен с Димитровска награда I -ва степен за написаните "Тракийски танци", "Тракия", "Симфонично скерцо", две симфони и хорови песни.

1952 - избран е за член на Президима на Съюза на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти (по-късно Съюз на българските композитори).

1952 - на 29 април е удостоен със звание "Народен артист".

1952 - избран е от Общото събраниет на БАН за член на Редакционно-издателския съвет на академията.

1952 - от общото събрание на Съюза на българските композитори е избран за член на Редакционната колегия на сп. "Българска музика".

1953 - съзадава "Младежка увертюра". Първото изпълнение се състои на 1 април от Държавния радио-оркестър с диригент Васил Стефанов.

1953 - написва песните: "Мартенски припевки", текст Николай Марангозов - двугласна, "Песен за златната нива", текст Младен Исаев - за смесен хор, "Народна песен", текст Камен Зидаров - двугласна, "Песен за горските работници", текст Димитър Пантелеев - за смесен хор и "Песен за Сталин, текст иколай Вълчев - за смесен хор.

1953 - по решение на Министерския съвет е определен за член на международното жури на ІV-ия Световен младежки фестивал в Букурещ.

1954 - написва баладата за семесен хор "Другарят Антон", текст Ив.Радоев.

1955 - написва баладите: "Кум Герман", текст Димитър Пантелеев - за смесен хор, "Матроска балада", текст Димитър Бозаков - за мъжки хор и песента "Патриоти", текст Димитър Бозаков за смесен хор.

1955 - по решение на Министерския съвет е определен за член на международното жури на V-ия Световен младежки фестивал във Варшава.

1956 - официално се чества 60 годишнината на композитора и е награден с орден Народна Република България I-ва степен

1957 - по решение на Министерския съвет е определен за член на международното жури на VI-ия Све-товен младежки фестивал в Моска.

1957 - написва песента за смесен хор "Родино", текст Стефан Поптонев.

1957 - издадена е мотографията на Венелин Кръстев "Петко Стайнов".

1957 - на 12 декември е избран за народен представител в Третото Народно събрание.

1958 - написва двугласните песни "Поточе", текст Калина Малина, "Родно ми село" и "Планинска вечер", текст Иван Давидков.

1959 - като члена на Президиума на СБК, представлява Съюза в Прегледа на българската камерна и симфонична музика в Пловдив.

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP