Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

БРЕ, ИВАНЕ
За мъжки хор. 1930. Текст народен. // Юношески другар, 1931, № 11.* /4' 25"/

 

ВАЛС
За смесен хор. Текст П. К. Яворов. 1929. // Юношески другар, 1930, № 10; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /5'45"/

 

ДА БЯХА, ЛИБЕ
За смесен хор. Текст П. К. Яворов. 1926. // Съюз на народните хорове в България, 1928, № 2. /2'35"/

 

ДЕ БРЕ, ДИМО
За смесен хор. Текст К. Христов. 1928. // Съюз на народните хорове в България. Б. г., № 3; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /1'39"/

 

ДРУГАРЯТ АНТОН
Балада за смесен хор. Текст Ив. Радоев. 1954. Дискография: Балкантон, ВХА 394** /7'25"/

 

ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА
За женски хор. Текст Тр. Кунев. 1931. // Юношески другар, 1932, № 12; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /5'30"/

 

ЗАСВИРИ ДИМО КАВАЛА
За смесен хор. Текст К. Христов. 1928. // Съюз на народните хорове в България, б. г. № 3. /2'30"/

 

ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ
За смесен хор. Текст народен. 1930. // Юношески другар, 1931, № 11; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /5'01"/

 

КАТУНАРИ
Балада за смесен хор. 1931. Текст П. П. Славейков. // Библ. Хорова самодейност, 1967, № 1. /5'00"/

 

КОЛЕДАРИ
Китка № 3 за смесен хор- Текст П.П.Славейков. 28.11.1919. // Фонд. “Петко Гр.Стайнов” (дигитална версия). /3'45"/

 

КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ
За смесен хор. №1 - текст Пенчо Славейков; № 2 - текст народен. 14 ноемв. 1928. // Съюз на народните хорове в България, 1929, № 6.

 

КОННИЦИ
Балада за мъжки хор. 1932. Текст Н. Фурнаджиев - В: Сто години българска борческа песен (отбелязана е погрешно като предназначена за смесен хор). С., 1949. Дискография: Балкантон, ВХА 394. /7'15"/

 

КУМ ГЕРМАН
Балада за смесен хор. Текст Д. Пантелеев. - В: Стайнов, П. Две балади. С., 1955. Дискография: Балкантон, ВХА 394. /6'30"/

 

ЛУД ГИДИЯ
За смесен хор. Текст П. П. Славейков. 1938. // Юношески другар, 1932, № 22. /5'58"/

 

ЛУКОВИТСКИ МОМИ
За смесен хор. Народна песен. Наредил П. Стайнов. // Юношески другар, 1937, № 20.

 

МАТРОСКА БАЛАДА
За мъжки хор. Текст Дим. Бозаков, - В: Лети, наша песен армейска,19 55, № 6. Дискография: Балкантон, ВХА 394. /5'20"/

 

МОМИНА ЖАЛБА (БУЙНА ВИТА)
Балада за смесен хор. Текст Тр. Кунев. 1936. // Юношески другар, 1937, № 20. /5'35"/

 

МОЯТА РОДИНА
Поема за смесен хор. Текст Ив. Бонев. 1961 - В: Стайнов, П. Хорови песни за смесен хор без съпровод. С., 1967. /12'50"/

 

ПАТРИОТИ
За мъжки хор. Текст Д. Бозаков. - В: Лети, наша песен армейска, 1955, № 6. /3'00"/

 

ПЕСЕН ЗА ЗЛАТНАТА НИВА
За смесен хор. Текст Мл. Исаев. 1953. // Художествена самодейност, ІІІ, 1954, № 5.

 

ПЕТЛИТЕ ПЕЯТ
За тригласен хор. Текст К. Христов. 1935. // Юношески другар, 1936, № 19; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /2'20"/

 

ПУСТИ ДИМО
За смесен хор. Текст Кирил Христов. 1928. // Съюз на нар. хорове в България, б. г., № 3; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /1'48"/

 

РОДИНА
За еднороден хор. Текст Кузман Шишков. 1948. - В: Младежка естрада (февруари), 1949. /3'00"/

 

РОДИНО
За смесен хор. Текст Стефан Поптонев. 1957. - В: Патриотични песни от наши композитори. Библ. Музикална самодейност, 1958, № 5. /4'03"/

 

СТО и ДВАЙСЕТ ДУШИ
За мъжки хор. Текст Пенчо Славейков. Казанлък 1915. // // Фонд. “Петко Гр.Стайнов” (дигитална версия). /3'57"/

 

СТОДВАДЕСЕТ ДУШИ
Балада за мъжки хор. Текст Пенчо Славейков. 1935. // Юношески другар, 1936, № 19. /4'25"/

 

СЪН СЪНУВАХ
За соло тенор и смесен хор. Текст П. К. Яворов. 1919. // Съюз на нар. хорове в България, 1928, № 2; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /4'41"/

 

ТАЙНАТА НА СТРУМА
Балада за мъжки хор. Текст Т. Траянов. 1931. // Юношески другар, 1932, № 13. Дискография: Балкантон ВХА 394. /7'15"/

 

ТРИ ДЕНА СЕ БИЛИ
За мъжки хор. Текст Димитър Бозаков. 1950. - В: Шест песни за еднороден хор. Библ. Художествена самодейност. Еднороден хор 76, 1951. /4'30"/

 

ТРИ ПЪТЕКИ
За тригласен дамски хор. Текст Петър Лаловски. Хисаря, 5.11.1961. // Фонд. “Петко Гр.Стайнов” (дигитална версия).

 

ТРЪГНАЛА ЛИЛЯНА
Китка народни песни за смесен хор. Казанлък, 1915. // Фонд. “Петко Гр.Стайнов” (дигитална версия). /5'15"/

 

УРВИЧ
Балада за смесен хор. Текст Н. Ракитин. 1933. // Съюз на народните хорове в България, 1934, № 14. Дискография: Балкантон ВХА 394. /9'20"/

 

ХАЙДЕ БРЕ, ЯНО
За смесен хор. Народна песен. Хармонизирал П. Стайнов. Хорова песнопойка № 1. Съюз на народните хорове в България, 1932; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /2'28"/

 

ЩО МИ Е МИЛО, МИЛО И ДРАГО
За мъжки хор. Народна песен. Хармонизирал П. Стайнов. Хорова песнопойка № 1. Съюз на народните хорове в България, 1932; - В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /2'30"/

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Четиригласна / Петко Стайнов ; Църковен текст. // Фонд. “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия); - В: Музикални хоризонти, 2006, кн. 8; - В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /1'40"/

 

ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА
За смесен хор. Текст Тр. Кунев. 1931. // Юношески другар, 1932, № 12; - В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /5'30"/

 

ТАЙНАТА НА СТРУМА
Балада за смесен хор. Текст Теодор Траянов. 1931. // Юношески другар, 1932, № 13. /7'15"/

 

РЪЧЕНИЦА из симфоничната сюита "Тракийски танци"
Вокален аранжимент от Надя Тончева, 1980. - В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /5'00"/

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP