Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1940-1949 - творчески период, белязан от зрелия симфонизъм - създава двете си симфонии; период през който заема ключови длъжности в ръководството на музикалния живот и организиране на музикалната художествена самодейност и навлиза в академичната сфера.

1940 - написва песента за детски хор "Изгреяла е ясна звезда".

1941 - на 29 юни е избран за редовен член на Българската академия на науките и изкуствата, въз основа на доклад-предложение на Добри Христов.

1941 - през м. октомври с Царски указ е назначен за Директор на Народната опера и поддиректор на Народия театър и за Председател на Държавната фирхармония (На тези постове остава до октомври 1944).

1943 - през м. септември на сцената на Народната опера - София се поставят като едноактни балети "Приказка" и "Тракия". Либретист и постановчик е Мария Димова; диригент - Асен Найденов; художник - Дечко Узунов.

1945 - през м. юли завършва Първа симфония, в ла минор.

1946 - на 10 август се състои първото изпълнение на Първа симфония от Държавния симфоничен радиооркестър при Дирекция на радиоразпръскването, диригент Асен Найденов.

1946 - назначен е за съветник по музикалните въпроси в Министерство на информацията и изкуствата, която служба заема до 1948 г.

1947 - написва песните: "Първомайска песен", текст на Иван Давидков - за еднорден и за смесен хор, "Есенна песен", текст Н. Монев - двугласна и "Месечинка", текст К. Величков - двугласна.

1948 - назначен е за съветник I-ва категория по музикалните въпроси в Комитета за наука, изкуство и култура, длъжност, която заема като титуляр до  1951 г., а по съвместителство - до 1953 г.

1948 - избран е за член на Художествения съвет на Централния синдикален дом на Обединените работнически профсъюзи "Г. Димитров".

1948 - избран е за член на Художествения съвет при Градския комитет на Отечествения фронт, София .

1948 - написва песните: "Родина", текст К. Шишков - за еднороден хор и "Нощен поход", текст Цв. Ангелов - двугласна.

1948 - възлага му се организирането на институт за музика с музей при Българската академия на науките.

1948 - през м. ноември завършва Втора симфония, в до минор.

1948-1949 - работи активно по организирането на извънстоличните държавни симфонични оркестри и държавни оперни театри.

1949 - написва песните: "Първа вечер", текст Ив. Давидков - тригласна и "Празникът на Сталин" в народен тон.

1949 - на 4 октомври се състои първото изпълнение на Втора симфония от Софийската държавна филхармония с диригент Саша Попов.

1949 - избран е за член на президиума на Съюза на българските композитори, музиколози и концертиращи артисти.

1949 - избран е за Председател на Художествения съвет за самодейността при Столичния народен съвет.

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP