Фондация “Петко Груев Стайнов”

Нототеката на Фондацията разполага със следните дигитализирани ноти на произведения на Петко Стайнов, почти всички новооткрити след 2000 година:

 

Концертни хорови песни a capella

Сто и двайсет души : За мъжки хор, текст Пенчо Славейков, 1915 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Тръгнала Лиляна : Китка народни песни за смесен хор, текст народен, 1915 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ : Четиригласна, църковен текст, 1946 г. Дигиталната версия, създадена въз основа на ръкописен оригинал, е от 2005 г.

Що ми е мило и драго : За мъжки хор : Тригласна, народна песен, 1932 г. Дигиталната версия, създадена въз основа на ръкописен оригинал, е от 2005 г.

 

Песни

Вечер над лагера : Песен за еднороден двугласен детски хор, текс Георги Алексиев, 1961 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Елхичка : За детски хор, текст  без автор, 1961 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Израсла е трепетлика : Коледарско хоро за еднороден хор, текст без автор [народен текст], 1930 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Планинска вечер : Двугласна, текст Симеон Маринов, 1958 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Поточе : Двугласна, текст без автор, 1958 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Пролет : За двугласен хор, текст Асен Разцветников, 1961 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Родното ми село : Двугласна, текст Калина Малина, 1958 г. Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

 

Камерни творби

Легенда : Камерна оркестрова творба. Казанлък, 1915.

Партитура : Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

Щимове за Флейта

Щимове за Кларинет (in B)

Щимове за Контрабас

Щимове за Първа цигулка

Щимове за Втора цигулка

Щимове за Виола

Щимове за Виолончело

 

Фантазия № 1 “Ще дойде ден, но Боже мой, кога” : Септет оп. 3. Казанлък 1916.

Партитура : Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал е от 2001 г.

Щимове за Флейта

Щимове за Кларинет (in C).

Щимове за Първа цигулка

Щимове за Втора цигулка

Щимове за Виола

Щимове за Виолончело

Щимове за Контрабас

 

Нощ : Песен за баритон и пиано, текст Тодор Христов. Казанлък, 1915.

Партитура : Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

 

Печалният ми брат : Песен за сопран, цигулка и пиано, текст Ботьо Савов. Казанлък, 1915. 

Партитура :  Дигиталната версия, създадена чрез разчитане на брайловия оригинал, е от 2001 г.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP