Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1896 - на 1 декември е роден в Казанлък в семейството на индустриалеца Грую Петков Стайнов и Анка Стайнова. Там изживява ранните си детски години, заедно с двамата си по-малки братя Захари и Стоян и най-малката сестра Пенка. Летата прекарва в чифлика на дядо си в с.Овощник.

 

1902 - на 6 годишна възраст наранява случайно едното си око. То започва да боледува и намалява зрението си. Впоследствие и другото око заболява неизлечимо. 11 годишен Петко Стайнов ослепява и с двете си очи.

 

1906 - постъпва в новооткрития през 1905 г. Института за слепи в София.

 

1907 - учи флейта в Института при Димитър Хаджигеоргиев и Никола Стефанов, - цигулка при Швертнер и хармония при Краус.

 

1912 - започва да учи пиано при Мила Бъчварова.

 

1913-1915 - учи пиано при Андрей Стоянов и участва дейно в хора и оркестъра на Института под ръководството на Михаил Шекерджиев и Никола Стефанов.

 

1915 - завършва Института за слепи. Овладял е Брайловия шрифт за слепи на български и немски и с него си служи през целия си по-нататъшен живот.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP