Фондация “Петко Груев Стайнов”
  История
  Цели
 Дейности
   Музикални празници
   Международен хоров фестивал “Петко Стайнов”
   Издателска дейност
   Стипендии и награди
   Участие в проекти
  Архив на проявите
    Архив на музикалните празници
    Архив на МХФ “Петко Стайнов”
  Управление
  Устав
  Финансиране

ИСТОРИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

 

На 30 октомври 1977 год., след смъртта на Петко Стайнов, тогавашният Изпълком на Общинския съвет Казанлък приема решение за  реставриране на национализираната къща, в която е роден композиторът и за уреждане в нея на музейна експозиция. Въпреки, че през 1982 год. къщата е реставрирана, а синовете му даряват на историческия музей “Искра” целия личен архив и библиотека на Петко Стайнов, липсата на съгласуване от страна на “компетентните” централни органи не позволява решението да бъде изпълнено.

 

След 1994 год., когато собствеността върху бащината къща е възстановена на наследниците на композитора, те извършват сондажи в Общината и в Министерството на културата за евентуално съвместно реализиране на идеята за организиране на къща-музей “Петко Стайнов” и превръщането й в средище за културен живот. Но сондажите са безрезултатни и през 1997 год. става окончателно ясно, че такава инициатива не може да привлече интереса на последователно сменящите се власти.

 

Тогава наследниците на Петко Стайнов и негови съратници, ръководени от убеждението, че и творчеството на класика на българската художествена музика Петко Стайнов, и жизненият му подвиг и народополезното му обществено де­ло трябва да бъдат трайно достояние на съвременното и бъдещите поколения, решават да учредят частна фондация с неговото име. Обстоятелството, че част от учредителите са чуждестранни граждани, обуславя продължителността на процедурата по регистрирането на Фондацията, което завършва на 11 декември 1998 год.

 

Учредители на фондация “Петко Груев Стайнов” са синовете на композитора Григорий и Стефан Стайнови, сестра му Пенка Шишманова, племенникът му Дончо Стайнов, съпругата на покойния му брат Виолина Янкова, близките му сътруднички и съратнички проф. Агапия Баларева и диригентката Петя Павлович, както и адвокатът Александър Дянков.

 

Седалището на Фондацията е в София, на ул. “Иван Вазов” № 23 – дома на Петко Стайнов след установяването му в София, в който на 24 януари 1933 г. е създадено Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика”.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP