Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

“В ПРОТЕЖЕНИЕ НА ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПЕТКО СТАЙНОВ РАТУВА ЗА НАЦИОНАЛНА БЪЛГАРСКА МУЗИКА НЕ САМО ЧРЕЗ МУЗИКАЛНОТО СИ ТВОРЧЕСТВО, НО И СЪС СВОЕТО УМНО И УБЕЖДАВАЩО СЛОВО НА ПУБЛИЦИСТ.“
                                                                                                                                            проф. Венелин Кръстев

 

ПЕТКО СТАЙНОВ ЗА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА

Сборник със статии. Съставители А. Баларева и Ел.Тончева. Под редакцията на В. Кръстев, ДИ Наука и изкуство 1967г.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP