Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ (симфонична сюита) 1925-1926

Части: Пайдушко, Мечкарско, Хоро, Ръченица.

 

Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. Ingl., 2 Cl., 2 Fg; 4 Cr., 2 Tr., 3 Trb., Tb., Timp., Tamb. picc., Trgl., Tamburino, G. C., Ptti., 5 Vni I, 3 Vni II, 4 Vle, 2 Vc, 2 Cb.

 

Първо изпълнение: София, 4 ян. 1927. Българска народна филхармония, дир. Тодор Хаджиев

Ръченица е поставена като едноактен балет в Народната опера - София (по запис). Либр. Асен Гаврилов. Хореогр. Асен Гаврилов. Премиера 10 окт. 1971.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1951; С., Наука и изкуство, 1957; С., Музика, 1988.

 

Дискография: His Masters voice А № 460-1. СО на Музикалната академия, диригент Саша Попов; Балкантон ВСА 500; BCMC 7631 (60); Балкантон 0101Б. СОБРТ, дир. В. Стефанов; Балкантон 1-1Б. ДРО, дир. В. Стефанов; Балкан

 

 

ЛЕГЕНДА (симфонична поема) 1927

Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Ptti, Trg., G. C.,; Camp., Campana, Tam-tam, Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 1 ян. 1928. Българска народна филхармония, дир. Исай Добровен.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1964.

 

Дискография: His Masters voice А № 462-3. Симфоничен оркестър на Музикалната академия, диригент Саша Попов; CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент – Емил Караманов (17’02’’).

 

 

 

 

 

ПРИКАЗКА (симфонична сюита) 1930

Части: Пусто горе Тилилейско, Змей, Приспивалка, Педя човек - лакът брада, Вито хоро самодивско.

 

Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Campanelli, Tamb. picc., Tamburino, Trgl. Tam-tam, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 2 април 1931. Академичен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.

Поставена като едноактен балет в Народната опера - София. Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1958.

Дискография: Балкантон ВСА 556; CD Balkanton ADD 030211 Classics of Bulgarian Music. Petko Stainov.

 

 

 

БАЛКАН (концертна увертюра) 1936

Състав на оркестъра: 3 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb, Tb.; Timp., Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, ноем. 1936. Държавна филхармония при Народната опера, дир. Цанко Цанков.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1970.

 

Дискография: CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов. Софийска филхармония, диригент Васил Стефанов

 

 

 

 

 

 

 

ТРАКИЯ (симфонична поема) 1937

Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., G. C., Cymb. Tam-tam; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 3 дек. 1939. Царски военен симфоничен оркестър, дир. Саша Попов.

Поставена като едноактен балет в Народната опера - София.
Либр. Мария Димова. Хореогр. Мария Димова. Дир. Асен Найденов. Худ. Дечко Узунов. Премиера 8 окт. 1943.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1950.

 

Дискография: Радиопром 1568/2850, 2851, 2852 и 2853. Държавен симфоничен радиооркестър, диригент Васил Стефанов; Балкантон ВСА 500. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия, диригент Васил Стефанов.

 

 

 

СИМФОНИЧНО СКЕРЦО 1938

Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., Ptti, G. C, Piano; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София.

 

Партитура: Wien, Universal; С., Наука и изкуство, 1955; С., Наука и изкуство, 1961; С., Наука и изкуство, 1963.

 

Дискография: Балкантон ВСА 556. CD GEGA NEW – GD 259. Симфоничен оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов (9’46’’).

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА СИМФОНИЯ в a moll 1945

Части: Adagio sostenuto, Andante tranquillo, Allegro molto, Allegro moderato.

 

Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc, 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg.; 4 Cor., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Tamb. picc., Trgl., G. C., Ptti, Arpa, Celesta; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 10 март 1946, Държавен симфоничен оркестър при Дирекция на радиоразпръскването, дир. Асен Найденов.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1956

 

Дискография: Балкантон ВСА 0324.

 

 

 

 

 

ВТОРА СИМФОНИЯ в c moll 1949

Състав на оркестъра: Picc., 2 Fl., 2 Ob., C. ingl., 2 Cl., Cl. b., 2 Fg., Cfg. 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trb. mil., Trgl., Ptti, G. C., Arpa; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 4 окт. 1949, Софийска държавна филхармония, дир. Саша Попов.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1953.

 

Дискография: Балкантон ВСА 11388. Балкантон ВСА 0240 стерео). Софийска държавна филхармония, диригент Влади Симеонов; CD Фондация “Петко Груев Стайнов” – 110 години Петко Стайнов.

 

 

 

 

 

 

МЛАДЕЖКА УВЕРТЮРА 1953

Състав на оркестъра: 2 Fl., Picc., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg.; 4 Cr., 3 Tr., 3 Trb., Tb.; Timp., Trgl, Tamb. picc., Ptti, G. C.; Vni I, Vni II, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 15 апр. 1953. Държавен радиооркестър, дир. Влади Симеонов.

 

Партитура: С., Наука и изкуство, 1960.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP