Фондация “Петко Груев Стайнов”
  История
  Цели
 Дейности
   Музикални празници
   Издателска дейност
   Стипендии и награди
   Участие в проекти
   Архив
  Управление
  Устав
  Финансиране

От учредяването си през 1999 г. Фондацията със съдействието на Съюза на българските композитори, Българския хоров съюз и други културни институции организира ежегодно в София музикални празници „Петко Стайнов”. Съдейства също така на община Казанлък при провеждането в града на ежегодни хорови празници „Петко Стайнов”.

 

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP