Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1930-1939 - период на активна творческа и музикално-обществена дейност, посветени на общата цел на съвременните български композитори “създаване на български национален музикален стил”: създава най-известните си симфонични творби и първите си хорови балади.

1930 - завършва симфоничната сюита "Приказка" в пет части: "Пусто горе Тилилейско", "Змей", "Приспивалка", "Педя човек, лакът брада" и "Вито хоро самодивско".

1930 - избран е за член на Редакционно-музикалната комисия на Съюза на народните хорове в България, заедно с Добри Христов, Стоян Брашованов, Михаил Теофилов и Иван Христов.

1930 - написва песните: "Бре Иване" - за мъжки хор, "Изгреяло ясно слънце" - за смесен хор и коледарско хоро "Израстнала е трепетлика" - за дамски хор.

1930 - на 2 януари се състои първото изпълнение на "Приказка" от Академичния симфоничен оркестър с диригент Саша Попов.

1930 - получава наградата на Комисията за поощрение на родната литература и изкуство за симфоничната сюита "Приказка".

1931 - създава баладите: "Тайната на Струма", по текст на Теодор Траянов - за мъжки хор, "Катунари", по текст на Пенчо Славейков - за смесен хор и песента за женски хор "Ела се вие превива", по текст на Трифон Кунев.

1931 - избран е за председател на хор "Гусла" (до 1934).

1932 - хармонизира за мъжки хор народната песен “Що ми е мило и драго”.

1932 - написва песента за смесен хор "Хайде бре Яно", по народен текст.

1932 - написва баладата за мъжки хор "Конници", по текст на Никола Фурнаджиев.

1933 - e един от осемте основатели и на 24 януари е избран за първи Председател на дружеството на българските компонисти "Съвременна музика" (Преизбиран е за негов председател непрекъснато до 1944)

1933 - написва баладата за смесен хор "Урвич", по текст на Николай Ракитин.

1933 - през м. май е избран Председател на Съюза на народните хорове. (Остава негов председател до 1944.)

1935 - на 25 януари се ражда вторият му син - Стефан.

1935 - написва баладата за мъжки хор "Сто двадесет души", по текст на Пенчо Славейков и песента за смесен хор "Петлите пеят", по текст на Кирил Христов.

1936 - създава концертната увертюра "Балкан".

1937 [1938] - завършва симфоничната поема "Тракия".

1936 - "нарежда" (обработва) за смесен хор народната песен "Луковитски моми" и написва баладата за смесен хор "Момина жалба" ("Буйна Вита"), по текст на Трифон Кунев.

1937 - награден е със сребърен медал "Наука и изкуство".

1938- на 24 май е удостоен с Кирилометодиевската награда на БАН (от фонда Берлинов)

1938 - създава концертната пиеса "Симфонично скерцо" и написва песента за смесен хор "Луд гидия", текст на Пенчо Славейков.

1939 - на 3 декември се състои първото изпълнение на симфоничната поема "Тракия" от Царския военен симфоничен оркестър с диригент Саша Попов.

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP