Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

ЛЕГЕНДА(оркестрова творба) Казанлък, 22 август 1914.

Състав на оркестъра: 2 Vni I, 1 Vin II, Vle, Vc, Cb, Fl (с), Kl (в).

 

Първо изпълнение: София, 29 ноември 2000, Студентски камерен оркестър при ДМА, дир. Пламен Джуров

 

Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”, 2000.

 

 

Фантазия № 1 “Ще дойде край, но Боже мой кога” (септет, оп.3) Казанлък б.д. (вероятно 1915/16)

Състав на оркестъра: Fl, Cl, Vni І, Vni ІІ, Vle, Vc, Cb.

 

Първо изпълнение: София, 29 ноември 2000, Академичен симфоничен оркестър при ДМА, дир. Пламен Джуров

 

Партитура: Дигитална версия, Фондация “Петко Груев Стайнов”, 2000.

 

 

 

НОЩ

Части: Песен за баритон и пиано. Текст Тодор Христов. Казанлък, 1915.

 

 

 

ПЕСЕН ЗА ПЕЧАЛНИЯ МИ БРАТ

Части: Песен за сопран, цигулка и пиано. текст Ботьо Савов. Казанлък, 1915.

 
© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP