Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

ВЕЧЕР НАД ЛАГЕРА
Песен за еднороден, двугласен детски хор. Текст Георги Алексиев. 1961. // Фонд. “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия)

 

ЕСЕН
За детски хор. Текст Емануил Попдимитров. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия)

 

ЕСЕННА ПЕСЕН
Двугласна. Текст Н. Монев. - В: Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. Нотно пеене за втори клас. 5. С., 1947.

 

ИЗГРЕЯЛО ЯСНО СЛЪНЦЕ
Едногласна. Народна песен без текст. - В: Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. Учебник по пеене за четвърти клас. С., 1959

 

ИЗРАСЛА Е ТРЕПЕТЛИКА
Коледарско хоро за еднороден хор. Текст без автор. 1930 г. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия; - В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /1'06"/

 

КОЛЕДАРСКО ХОРО
Двугласна. Народна песен. - В: Коледни песни. Малка музикална библиотека № 4. С., б. г.

 

МАРТЕНСКИ ПРИПЕВКИ
Двугласна. Текст Николай Марангозов. - В: Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. Пеенка за седми клас. С., 1953. /2'10"/

 

МЕСЕЧИНКА
Двугласна. Текст К. Величков. - В: Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. Пеенка за четвърто отделение. 3. С., 1947.

 

МЛАДЕЖКА ПЕСЕН
1950. Непубликувана. Не се знае къде е партитурата. Вж. Кръстев, В. Петко Стайнов. С., 1957, с. 258. /2'30"/

 

НАРОДНА ПЕСЕН
Двугласна. Текст К. Зидаров. - В: Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. Пеенка за седми клас. С., 1953.

 

НОЩЕН ПОХОД
Двугласна. Текст Цв. Ангелов. - В: Лагерни песни. Музикална библиотека “Песни за септемврийчето”. С., 1949.

 

ЕЛХИЧКА
За детски хор. Текст без автор. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия), 1961.

 

ПЕСЕН ЗА ГОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ
За смесен хор. Текст Д. Пантелеев. - В: Дружба и мир, 6. С., 1953.

 

ПЕСЕН ЗА СТАЛИН
За смесен хор. Текст Н. Вълчев и О. Орлинов. - В: Дружба и мир, 6. С., 1953.

 

ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР
Двугласна. Текст Иван Давидков. - В: Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. Учебник по пеене за четвърти клас. С., 1959. /0'50"/

 

ПЛАНИНСКА ВЕЧЕР
За детски хор. Текст Симеон Маринов. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия)

 

ПОТОЧЕ
Двугласна. Без автор на текста. - В: Бояджиев, П., Ив. Христов и Н. Исаева. Учебник по пеене за пети клас. С., 1958.

 

ПРАЗНИКЪТ НА СТАЛИН
В народен тон. - В: Песни за Сталин. С., 1949.

 

ПРЕДИ ВАКАНЦИАТА
За тригласен детски хор. Текст Георги Алексиев. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия)

 

ПРИВЕТ НА СТАЛИН ОТ СЕПТЕМВРИЙЧЕТАТА
Тригласна. Текст Ел. Багряна. - В: Песни за Сталин. Музикална библиотека “Песни за септемврийчето”. С., б. г.

 

ПРОЛЕТ
За двугласен (вероятно) детски хор. Текст Асен Разцветников. // Фондация “Петко Груев Стайнов” (дигитална версия)

 

ПЪРВА ВЕЧЕР
Тригласна. Текст Ив. Давидков. - В: Лагерни песни. Музикална библиотека “Песни за септемврийчето”. С., 1949.

 

ПЪРВОМАЙСКА ПЕСЕН
Тригласна. Текст Ив. Давидков. - В: Песни за септемврийчето. II, № 5. С., [1948-1949].

 

РОДНО МИ СЕЛО
Двугласна. Текст Калина Малина. - В: Бояджиев, П., Ив. Христов и Н. Исаева. Учебник по пеене за пети клас. С., 1958.

 

ЩО МИ Е МИЛО
Тригласна. [Народна песен]. - В: Училищни песни за средния курс. С., 1963.

 

* * * Двугласна. Без текст.
- В: Бочев, Б., Г. Димитров, Д. Бойчев, Д. Гончаров, Др. Тумангелов. III. С., 1949.

* * * Двугласна. Без текст.
№ 31. - В: Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. Учебник по пеене за четвърти клас. С., 1959.

* * * Двугласна. Без текст.
- В: Бочев, Б., Г. Димитров, Т. Попов, Цв. Ангелов. Пеенка за седми клас. С., 1953.

* * * Двугласна. Без текст.
№ 102. - В: Христов, Ив., Ив. Кайтазов, Л. Върбанов. Учебник по пеене за четвърти клас. С., 1959.

 

ГРЕЙНАЛА ЯСНА ЗВЕЗДИЦА
Тригласна ; Народна песен. // В: Малка музи¬кална библиотека № 4 : Колед¬ни песни; В: Петко Стайнов – хорови песни. С., 2010. /2’04”/

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP