Фондация “Петко Груев Стайнов”
 Биография
   Детство и юношество (1896-1914)
   Младежки и студентски години (1915 - 1924)
   Двадесетте години (1925 - 1929)
   Тридесетте години (1930 - 1939)
   Четиридесетте години (1940 - 1949)
   Петдесетте години (1950 - 1959)
   Шейсетте и седемдесетте години (1960 - 1977)
 Творчество
   Симфонично творчество
   Концертни песни и балади за хор a capella
   Други песни
   Камерно творчество
  Обществена дейност
  Публицистика

1924-1927 - до началото на 30-те години концертира като пианист в родния си град и в страната.

1925/26 - включва се в музикалното дружество в Казанлък и организира хор и оркестър, които сам дирижира. Председател на дружеството е съпругата му Стефанка Стайнова.

1924-1925 - написва първата си симфонична творба: "Тракийски танци" (първа редакция, състояща се от три танца: "Пайдушко", "Хоро" и "Ръченица").

1926 - създава "Да бяха либе", по текст на П. К. Яворов - за смесен хор и написва още един танц към "Тракийски танци" и развива оркестрацията им за голям оркестър. Първото изпълнение на творбата в София е на 4 януари 1927 от Българската народна филхармония с диригент Тодор Хаджиев.

1927 - установява се със семейството си в София и започва работа като лектор (договорен преподавател) по пиано в Института за слепи (до 1941).

1927 - на 2 август завършва симфоничната поема "Легенда", чието написване е инспирирано от разказа на Йордан Йовков "Най-верната стража".

1927 - през м.април получава наградата на Министерството на народното просвещение за "Тракийски танци".

1927-1928 - активно и всеотдайно се включва в обществения музикален живот.

1928 - на 1 януари се състои първото изпълнение на "Легенда" от Българската народна филхармония с диригент Исай Добровен.

1928 - на 29 април става един от основателите и е избран за първи Председател на настоятелството на Националното читалище на слепите "Луи Брайл" (до 1941). Създава списанието за слепи „Вестител”, което се печата в Швеция и „Съдба” - у нас с редактор Димитър Пантелеев.

1928 - на 20 юли се ражда първият му син - Григорий.

1928 - през м. август е избран за член на Централното управление на Съюза на народните хорове (по-късно Български певчески съюз).

 

1928 - по текстове на Кирил Христов пише три песни за смесен хор "Де бре Димо", "Засвири Димо кавала", "Пусти Димо". Също за смесен хор написва и "Коледарски песни", по текст на П. П. Славейков.

1928 - избран е за Председател на хор "Родна песен" (до 1937).

1929 - написва песните "Коледарски цикъл" - за дамски хор и "Валс", по текст на П. К. Яворов - за смесен хор.

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP