Фондация “Петко Груев Стайнов”
  История
  Цели
 Дейности
   Музикални празници
   Международен хоров фестивал “Петко Стайнов”
   Издателска дейност
   Стипендии и награди
   Участие в проекти
  Архив на проявите
    Архив на музикалните празници
    Архив на МХФ “Петко Стайнов”
  Управление
  Устав
  Финансиране

Дипляна за Дом Петко Стайнов, Казанлък на български език – продава се на място в Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

Дипляна за Дом Петко Стайнов, Казанлък на английски език – продава се на място в Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

Дипляна за Дом Петко Стайнов, Казанлък на брайлов шрифт на български език – разпространява се на място в Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

Дипляна за Дом Петко Стайнов, Казанлък на брайлов шрифт на английски език – разпространява се на място в Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

Компакт диск „110 години Петко Стайнов”, съдържащ концертна увертюра „Балкан” и Симфония № 2 в до минор – продава се в:

- Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” № 2
- Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

ДОКУМЕНТАЛЕН ВИДЕОФИЛМ за Дом Петко Стайнов (34’) - разпространява се от Фондацията (виж Контакти)

 

Компакт диск "ХХХVІІ международен фестивал СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ", съвместно издание с фондация М еждународен фестивал "СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ" и Съюза на българските композитори. Съдържа запис на концерта на Симфоничен оркестър Пазарджик с диригент Григор Паликаров с изпълнение на творбите на Петко Стайнов Симфонично скерцо и симфонична поема "Тракия" - разпространява се от Фондацията (виж Контакти)

 

Поредица АРАНЖИМЕНТИ НА СИМФОНИЧНАТА СЮИТА "ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ" – цялостно и на отделни танци - за соло инструменти и камерни състави

- "Тракийски танци" - партитура и щимове на аранжимент за салонен оркестър* от Евгений Столица;
- "Ръченица" - парафраза за пиано и за пиано и оркестър от Виктор Чучков;

- "Ръченица" - вокален аранжимент от Надя Тончева.

- "Ръченица" - аранжимент за две цигулки и пиано от Джефри Дийн;

- "Ръченица" - аранжимент за ударни от Димитър Манолов;

- "Ръченица" - аранжимента класическа китара - соло и квартет от Асен Маринов;

- "Пайдушко" - аранжимент за пиано от Марио Ангелов;

- "Мечкарски танц" - партитура и щимове на аранжимент за виолончело и пиано от Джефри Дийн;

- Ръченица" - партитура и щимове на аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн;

- "Мечкарски танц" - партитура и щимове на аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Джефри Дийн;

- "Ръченица" - партитура и щимове на аранжимент за ударни от Августина Серафимова;

- "Ръченица" - обработка за цигулка и пиано от Недялчо Тодоров;

- "Ръченица" - партитура и щимове на аранжимент за акордеон и струнен квинтет от Ивайло Дешков;

- "Пайдушко" - партитура и щимове на аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Артин Потурлян;

-  "Хоро" - партитура и щимове на аранжимент за пиано, цигулка и виолончело от Артин Потурлян.

 

* Състав на оркестъра: Violino I (direction) (4), Violino II (obligato) (3), Violoncello (2), Contrabasso (2), Piano drection, Harmonium, Flauto, Clarinetto in BB, Tromba, Trombone, Percussioni

 

Поредица АРАНЖИМЕНТИ НА СИМФОНИЧНАТА СЮИТА "ПРИКАЗКА"

- "Змей" - партитура и щимове на аранжимент за октет от Пламен Джуров;

- "Пусто горе тилилейско" - партитура и щимове на аранжимент за октет от Пламен Джуров;

- "Педя човек - лакът брада" - партитура и щимове на аранжимент за октет от Пламен Джуров.

 

Изданията могат да бъдат намерени в:

- Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” № 2

- Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” № 13

 

Сборник „Петко Стайнов в паметта на времето” – съставители проф. дин Елисавета Вълчинова-Чендова и дин Косьо Зарев – продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” №13;

 

Двуезичен сборник „Петко Стайнов – хорови песни” – съставител проф. Теодора Павлович. Съдържа най-изпълняваните и най-обичаните от публиката 14 песни на композитора с транлитерация на латиница и превод на текстовете на песните на английски език – продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Петко Стайнов” №13

 

Музикален сборник „Петко Стайнов – хорови балади” – съставител проф. Теодора Павлович. Съдържа всичките десет хорови балади на композитора с двуезичен предговор от проф. Агапия Баларева. Продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Академик Петко Стайнов” №13.

 

Музикален сборник „Петко Стайнов – песни за детски хор” –  съставител и редактор Галина Минева-Луканова. Продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Академик Петко Стайнов” №13.

 

Музикален сборник „Почит към Стайнов” - клавирна музика от български композитори по теми от Петко Стайнов. Специален брой на поредица "Vivapiano". Продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Академик Петко Стайнов” №13.

 

Сборник „Архивът на Петко Стайнов – непознати страници” – съставител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова. Съдържа транскрибирани 27 неизвестни до 2010 г. оригинални брайлови ръкописа на Петко Стайнов. Транскрипциите са дело на незрящата Керанка Милушева, а една беседа, в превод от немски език, е транскрибирана от незрящия композитор Емил Мирчев. Продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Академик Петко Стайнов” №13.

 

Компактдиск „Classics of Bulgarian Music – PETKO STAYNOV”, съдържащ симфоничната поема „Тракия” и симфоничните сюити „Приказка” и „Тракийски танци” в изпълнение на Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Васил Стефанов. Продава се в: Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов” №2; Дом Петко Стайнов – Казанлък 6100, ул. „Академик Петко Стайнов” №13.

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP