Дом “Петко Стайнов”НонотекаФонотекаЗа контакти

НОВИ НОТНИ ИЗДАНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА
Излязоха от печат поредните четири нотни издания на фондация „Петко Груев Стайнов“:
- „Пусто горе тилилейско“ из симфоничната сюита „Приказка“ на Петко Стайнов – Аранжимент за октет от Пламен Джуров (партитура и щимове);
- „Змей“ из симфоничната сюита „Приказка“ на Петко Стайнов – Аранжимент за октет от Пламен Джуров (партитура и щимове);
- „Педя човек – лакът брада“ из симфоничната сюита „Приказка“ на Петко Стайнов – Аранжимент за октет от Пламен Джуров (партитура и щимове);
- Нотен сборник „Петко Стайнов – песни за детски хор“ – съставител Галина Минева-Луканова.
Екземпляри от четирите издания ще бъдат предоставени в близко време на всички средни и висши музикални учебни заведения в страната, на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и регионалните библиотеки.
Изданията могат да се закупят от:
- Книжарницата на Съюза на българските композитори – София 1000, ул. „Иван Вазов“ № 2;
- Дом Петко Стайнов – Казанлък, ул. „Акад. Петко Стайнов“ №13.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТАНЦИ В САЩ
На концерт на Claflin Hill Symphony Orchestra под диригентството на Пол Сурапин, изнесен в Милфорд, Масатчусетц на 8 ноември 2014, посветен на Европейските симфонични танци, наред с пиеси на Лист, Кодай и Барток са изпълнени Тракийски танци от Петко Стайнов (Мечкарски танц и Ръченица)

всички анонси »

Начало English